QUÈ ÉS UN ASSISTENT PERSONAL?

És aquella persona que ajuda a una altra a desenvolupar la seua vida. És a dir, és qui realitza o ajuda a realitzar les tasques de la vida diària a una altra persona que per la seua situació, bé sigue per una diversitat funcional o per altres motius, no pot executar-les per si mateixa.

L’assistència personal ha de diferenciar tant de les cures familiars com de l’assistència domiciliària o institucional. Si bé pressuposa una confiança mútua, no és una relació d’amistat sinó laboral.

La prestació econòmica d'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència en qualsevol dels seus graus per raó de la seua diversitat funcional. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal que facilite a la persona beneficiària l'accés a l'educació i/o al treball, o bé possibilitar una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat.

Es distingeixen les següents tipologies d'Assistent Personal:

1.- Persona d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI) per a menors de 18 anys.
2.- Persona d'Assistència per a persones entre 18 i 64 anys.

Documents

Instrucció Assistent Personal

Instrucció de la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal per la qual es regulen les condicions i prestacions econòmiques per a l’assistent personal regulat en el decret 62-2017. Actualitzada a 11 d’octubre del 2021.

Projecte Vida Independent

Document elaborat entre la persona en situació de dependència i la persona que realitza l’assistència personal, que conté les característiques i condicions del servei lliurement acordades per totes dues parts.

Declaració Assistent Personal

Formulari oficial de la Generalitat Valenciana per a les persones Assistents Personals que presten aquest servei com a persona física i que haura de complir els requisits contemplats en la Instrucció.

Assistent Personal en l'àmbit educatiu

Annex oficial de la Generalitat Valenciana per a l’usuari i el seu representant legal, si és el cas, d’Assistència Personal amb necessitat d’acompanyament en l’àmbit educatiu. També cal la signatura del Director del centre educatiu.

Procediment sol·licitud acreditació de professionals autònoms i empreses
     

Procediment sol·licitud acreditació de professionals autònoms i empreses com a prestadors del servei de Assistència Personal i PATI a persones en situació de dependència.

Altres documents d'interès

Instruccions per a la participació de l'Assistent Personal en els centres docents

Resolució de 10 de desembre de 2020, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’aproven les instruccions per a la participació del personal extern i dels agents comunitaris en els centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Desplaça cap amunt