Oficina Vida Indepenent de Castelló

Sole Arnau Ripollés

“Els que ens desplacem de manera diferent, els que reben les sensacions d’una altra manera o els que interpreten el món de forma molt diferent, no tenim per què estar malalts, podem ser feliços, podem estimar i ser estimats, podem aportar coses, fins i tot prendre iniciatives i ser útils. Va néixer el que es coneix com a Vida Independent.”

Manuel Lobato Galindo, Activista en Vida Independent

La Filosofia mundial de Vida Independent, es constitueix en un nou pensament teòric-pràctic al voltant de la realitat humana, anomenada «diversitat funcional».

Les dones i homes amb diversitat funcional reclamen el seu dret individual i col·lectiu a viure de manera activa i independent, estant inclosos/es en la comunitat, amb els suports humans necessaris (Assistència Personal).

No volem acceptar la institucionalització com a forma de vida, ja que entenem que «som riquesa» i, per tant, hem de disposar dels suports humans i tecnològics que ens resulten necessaris per poder exercir la nostra ciutadania en igualtat de condicions, i aportar a la nostra societat.

Drets humans i civils

Drets fonamentals que tots els éssers humans hem d'exercir.

Autoajuda

Suport entre iguals

Autodeterminació

Control i determinació sobre les nostres pròpies vides

Empoderament

Possibilitat per exercir poder.

Responsabilitat

Responsabilitat sobre la pròpia vida i accions

DRETS

Dret a assumir riscos

Inclusió

Viure a la comunitat

Pilars que sustenten l'oficina vida independent

Tota vida humana té un valor.

Tots i totes, qualsevol que sigue la seua diversitat, som capaços de realitzar eleccions.

Les persones amb diversitat funcional ho sOM per la resposta de la societat a la NOSTRA diversitat física, intel·lectual i sensorial i tenIM dret a exercir el control de les NOSTRES vides.

Les persones amb diversitat funcional teNIM dret a la plena participació en la societat.

Pilars en què es basa la filosofia mundial de Vida Independent.
Jenny Morris, Activista en Vida Independent

Història del Moviment mundial de Vida Independent
(Independent Living Movement, ILM)

Ed Roberts (dreta), principal activista del MVI.

Naix als Estats Units, entre els anys 60 i 70, com un nou moviment social, en aquesta ocasió, de persones amb diversitat funcional, que lluita per l'emancipació i l'apoderament d'aquest col·lectiu. Especialment, d'aquelles persones que necessiten cada dia de la seua vida suports humans per a realitzar diferents activitats.

Font: Foro de Vida Independiente y Divertad

Manifestació a EEUU

El moviment va ser impulsat per persones amb diversitat funcional des de les organitzacions civils, les universitats i les associacions de veterans de guerra. El seu objectiu principal era llavors traure a les persones amb diversitat funcional dels hospitals i institucions, i fins i tot de les seues pròpies cases, on es trobaven recloses, per a retornar-les a una vida de participació en la comunitat. Va ser una resposta radical als estereotips socials creats a partir d'idees com: una persona amb diversitat funcional no pot treballar, no pot cuidar-se a si mateixa, no és capaç d'estar a càrrec de la seua pròpia vida.

Font: Foro de Vida Independiente y Divertad

Una manifestació a Mèxic.

Els principis de Vida Independent i la seua filosofia s'apliquen a una escala global perquè s'implementen a nivell local, nacional i internacional, independentment de la diversitat funcional, sexe, religió, raça, orígens, afiliació política, edat o orientació sexual. La concepció de la Persona amb Diversitat Funcional (PDF) del Moviment de Vida Independent s'ha estés per tot el món, existint OVIs (Oficina de Vida Independent) en tots els continents, proporcionant solucions adequades en les més diverses cultures i entorns socioeconòmics: el Brasil, el Canadà, el Japó, Corea del Sud, Nicaragua, Sud-àfrica, Suècia, Tailàndia, Itàlia, Uganda, Irlanda, Vietnam, etc. El lema que exemplifica la seua Filosofia és:

RES SOBRE NOSALTRES SENSE NOSALTRES!

.

Font: Foro de Vida Independiente y Divertad

Desplaça cap amunt